BI (business intelligence) Consultant – iSense – Enschede

JobID = 1a0.07

Bedrijfsomschrijving
Als Sharepoint /Office 365 Consultant kom je te werken bij een gerenommeerdehightech organisatie in de regio Enschede waar innovatie hoog inhet vaandel staat. Bij deze organisatie draait het allemaal om debeleving van de klant en ga je (inhouse) werken aan tal vanoplossingen voor gerenommeerde organisaties inNederland.

In jouw rol als Sharepoint / Office365 Consultant werk je nauw samen met drie andere collega’s en zalje verantwoordelijk zijn voor tal van Microsoft producten in deCloud. Hiervoor werk je aan uiteenlopende projecten voor diverseklanten. Dit doe je voornamelijk in house, een enkele keer kan hetvoorkomen dat je naar een organisatie toe gaat (dit zal op maximaaleen uur reisafstand zijn van het kantoor). Hiervoor heb je nauwcontact met klanten om in kaart te brengen hoe hun huidigeprocessen lopen en wat voor Microsoft oplossingen mogelijk zijn omnaadloos op deze processen aan te sluiten. In samenwerking met hetEngineering team overzie je de migratie naar Office 365 en/ofandere platformen. De uitvoering van de migratie van on premisenaar dergelijke oplossingen liggen bij het Engineering team, waarjij een coördinerende rol in zal hebben. Vervolgens zal jeverantwoordelijk zijn voor alle maatwerk oplossingen die op dezeplatformen nodig zijn. Dit maatwerk kan sterk variëren en wordtgerealiseerd in overleg met klant. Vervolgens aan jou de taak omdit maatwerk te leveren in SharePoint(Online).

Hiervoor zal je veelal aan de slaggaan met Nintex, oplossingen vanuit het Power Platform en ShareGateom op een functionele wijze maatwerkoplossingen te realiseren.Daarnaast neem je de klant en organisatie mee aan de hand om de(on)mogelijkheden te schetsen middels presentaties en demo’s. Ditdoe je in nauwe samenwerking en overleg met je collega’s, Sales,Projectmanager en Product Owner. Gezien de ontwikkelingen krijg jede kans om te werken met het Power Platform en ga je innovatieveoplossingen opzetten met Power Automate en PowerApps. Ervaring ophet gebied van Power Platform is geen vereiste, wel een sterkepré.

De sfeer binnen de organisatie isinformeel, waarbij iedereen dezelfde passie deelt voor verbeteringen innovatie. Om dit te waarborgen wordt er vanuit de organisatieveel aandacht besteed aan kennisdeling, evenementen, uitjes enleuke incentives!Functieomschrijving
Binnen dezeHigh-Tech organisatie in de regio Enschede richt je de complexeSharePoint omgevingen in voor diverse gerenommeerde klanten. Jijbrengt hier de processen in kaart en vertaalt de klantwens doormiddel van Nintex, PowerPlatform en ShareGate.Je werkzaamhedenzullen onder andere bestaan uithet;

Functie-eisen
Als SharepointConsultant;

Arbeidsvoorwaarden

Lees meer…